pecha kucha pecha kucha logo

PKNP vol. 43 - Science edition II

20.10.2023, 20:20
TechTower - Koterovská 152

Podruhé se ve spolupráci s Plzeňským krajem chystá inspirativní večer zaměřený na vědu, výzkum a inovace v našem regionu. Už loňském roce jsme usilovali o pořádání tohoto večera v novém technologickém parku TechTower, v té době se čekalo na kolaudaci objektu a my jsme tak zvolili jiné řešení. Letos jsme na nic čekat nemuseli a proto vás zveme na místo, kde se už jedna PechaKucha konala, byla historicky 2. v pořadí a vy budete mít možnost posoudit, jak se prostor změnil, a že to přece jen není úplně stejné místo. Ve stejný den, jen o pár hodin dříve, od 15h se ve stejné budově odehraje první akce nově vznikajícího Centra pro design a inovace, které založili designéři Patrik Rešl a Michal Kamas. Přednášky a panelová diskuse se budou věnovat problematice využití AI v designu . To vše se odehraje v rámci Dnů AI, které se konají ve dnech 16. - 22.10.2023. Naše brány se mimořádně otevřou v 18h, právě ve chvíli, kdy skončí akce v Centru designu a inovací a začne malá afterparty, která pro diváky PechaKucha Night bude takovou beforeparty. Vstupenky bude možné zakoupit na obě akce najednou, nebo samostatně, konkrétně bude vše popsáno na stránce předprodeje na Goout.cz.Přednášející

vladislav lang
Vladislav Lang se už 22 let věnuje výzkumu měření technologických procesů. S týmem Výzkumného centra Nové technologie Západočeské univerzity v Plzni se zapojuje do řady projektů, jako je výzkum efektivity měření lidské teploty pomocí termokamer nebo vývoj unikátního systému měření teploty brzdového disku pro Škoda Auto. Uplatnění termokamer vidí napříč obory od technologických, přes zoologii a medicínu až po archeologii nebo psychologii. V současnosti pracuje na rozvoji vzdělávací platformy LabIR Edu - Termovize do škol, která podporuje inovativní výuku přírodovědných a technických předmětů pomocí termokamer. VIDEO
ondřej vyhnal
Společnost Ottobock se specializuje na nejmodernější chytré protézy, její odborníci z 60 poboček po celém světě dávají šanci na lepší život nejen lidem s vrozeným postižením, ale i těm, kteří o některou končetinu přišli vlivem nemoci nebo úrazu. Ondřej Vyhnal se ve své specializaci zaměřuje na protézy horních končetin a patří mezi několik málo odborníků v republice, kteří jsou schopni pacientovi postavit myoelektrickou protézu na míru. Pokrok v tomto oboru jde stále dopředu a od dřevěných protéz jsme se do dnešní doby posunuli o obrovský skok, kdy klientům pomáhají technologie žít naplno a téměř bez omezení. VIDEO
jiří moláček
Přednosta Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň Jiří Moláček se věnuje nejen chirurgii, ale také výzkumu v oboru cévní a transplantační chirurgie. Kromě práce chirurga považuje sa svůj velký úkol rozvoj kliniky a posouvání jejích možností. Aktuálně pracuje s týmem odborníků na vývoji nového biodegradabilního materiálu pro kardiovaskulární chirurgii. Na klinice plánuje rozšířit spektrum robotických výkonů a využívat více moderní technologie pro diagnostiku. Při tom ale zdůrazňuje, že lidské ruce mají při práci stále nejvyšší význam a za svůj největší úspěch považuje spokojené pacienty. VIDEO
václav kotora
Václav Kotora je aktivním propagátorem zpřístupnění XR technologií co nejširší skupině uživatelů. Jeho firma Immersive Technologies o to usiluje ve spolupráci se společností Calliditas Edutainment. Společně navrhují didaktické postupy, jak s technologickými vychytávkami co nejlépe pracovat. Správné používání je stěžejní při práci s virtuální, rozšířenou nebo mixovanou realitu, protože se jedná o invazivní technologie, které ovlivňují zrak, tedy smysl, který používáme nejvíce. Kromě vývoje je dalším cílem dostat technologii ke všem věkovým kategoriím, včetně seniorů. VIDEO
karel ježek
Celý profesní život zkoumá Karel Ježek mechanismy paměti v mozku. Jeho výzkum se zaměřuje na způsob, jakým mozek kóduje a ukládá informace na úrovni neuronů a jejich sítí, to vše za různých podmínek. Výsledky mohou významně přispět k léčbě Alzheimerovy choroby, schizofrenie, senility a dalších onemocnění postihujících paměť a poznávací funkce. To vše se odehrává v Laboratoři experimentální neurofyziologie na Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy. Jeho tým se také zabývá upevňováním vzpomínek během spánku či zkoumáním mechanismů halucinací. VIDEO
tadeáš kapic
Tadeáš Kapic je nadšenec do technologie a kreativity. Jako CEO agentury Uhumdrum se věnuje především tvorbě krátkých videí pro klienty jako je ČSOB. V roce 2022 se podílel na kampani ‘Zpráva v lahvi’, která byla oceněna jako nejlepší HR kampaň roku. Spolupracuje také na BriefBo, platformě, která usnadňuje komunikaci mezi klienty a kreativními agenturami. Jeho tým sídlí v TechTower, kde se odehraje i náš inspirativní večer. Tadeáš vnímá AI jako nástroj pro automatizaci nekreativních procesů, zatímco kreativní prostor nechává lidem. VIDEO
jakub reiter
Jakub Reiter se už 25 let pohybuje ve světě chemie a elektrochemie, od roku 2002 se intenzivně zabývá vývojem materiálů pro pokročilé Li-Ion baterie. Ať už prováděl výzkum v Praze, Münsteru, Mnichově a nyní ve slovenských Voderadech, vždy bylo jeho cílem nacházet nové materiály a jejich kombinace pro zlepšení bezpečnosti, životnosti a funkce baterií. Své zkušenosti z výzkumného a vývojového institutu na Univerzitě v Münsteru nebo z BMW by chtěl zúročit ke splnění svého snu, kterým je vyrobit vlastní baterii, která bude dostupná na trhu pro různá použití. VIDEO
pavel konig
Pavel König je nadšencem do nových technologií a jejich potenciálu pro byznys. Je jedním ze zakladatelů organizace Nvias, spoluautor a mentor vzdělávacích programů zaměřených na propojení technologií a podnikavosti. Své zkušenosti posbíral například z řízení jedné z divizí Aimtec a nebo z globálního IT byznysu řízením projektů v Evropě i Americe. Spolu s Nvias chce být tvůrcem změn, které se kolem nás dějí, chce poskytovat prostor pro učení se tvořením a experimentováním.
VIDEO
jan korabečný
Jan Korabečný
Potká se podnikatel, vědkyně, lékař, inženýr, právnička a umělkyně… To není začátek vtipu, to se běžně děje v ateliéru průmyslového designu. Tento multidisciplinární obor, jehož výsledkem je inovace, vysoká přidaná hodnota a víra v lepší svět, vám představí Jan Korabečný z plzeňské Sutnarky, kde vede ateliér Průmyslový design, který nejvíce kombinuje umělecké dovednosti a technické znalosti. VIDEO
milan edl
Milan Edl vystudoval průmyslové inženýrství a management na Fakultě strojní ZČU, kterou od roku 2014 vedl jako děkan. Právě v těchto dnech mu končí 2. funkční období, nudit se ale rozhodně nebude. V odborné činnosti se zaměřuje na udržitelné výrobní systémy, implementaci moderních technologií fenoménu 4.0 v průmyslu a školství. Je to muž mnoha titulů a funkcí, za všechny zmíníme, že je prezidentem Czech Smart City Cluster a České technologické platformy Strojírenství a viceprezident Klastru Chytrý Plzeňský kraj. VIDEO
kryštof
Nakonec vám představujeme DJ Kryštofa Koenigsmarka, který nás bude ve volných chvílích provázet hudbou. Kryštofa můžete znát z Rádia 1, kde působí od roku 1995, a odkud jsme si půjčili něco o něm.
Spolu s věkem mění se můj vkus.
Spolu s hloubkou mění se můj záměr.
Společná radost v hudbě, duch v tanci a ticho v řevu.
Rád s vámi tančím.
Čas není podstatný.
Láska je záhodnou formou vědomí.
Ne vždy na ní dosahuji. VIDEO

FOTOGALERIE