pecha kucha
KOUPIT VSTUPENKU
 

Další PECHAKUCHA NIGHT v PKNP vol. 19 zaPKNP vol. 19

2016-11-25 20:20:00
věznice Bory Dobřanská 15, 301 00 Plzeň 3

KOUPIT VSTUPENKU

PRAVIDLA PRO VSTUP OSOB DO VĚZNICE PLZEŇ na akci PechaKucha Night pořádanou dne 25. 11. 2016 1) Kontrola osob a věcí při vstupu a výstupu z objektu Věznice Plzeň: a) Přicházející a odcházející osoby jsou na základě § 13 zákona č. 555/1992 Sb. povinny při každém vstupu a výstupu z objektu věznice umožnit strážnému na bráně kontrolu totožnosti, vnášených a vynášených věcí a zavazadel. Kontrola vnášených zavazadel a věcí se provádí na vstupu instalovanými technickými prostředky (rentgenové zařízení, detekční rám, ruční detektor kovů). Při důvodném podezření, že osoba má u sebe zbraň nebo jinou věc, kterou by mohla narušit výkon vazby nebo výkon trestu odnětí svobody nebo kterou neoprávněně vynáší ze střeženého objektu, může příslušník provést její osobní prohlídku a takovou zbraň nebo jinou věc odebrat. Takovéto nepovolené věci je střežící příslušník povinen před vstupem osoby do objektu věznice odebrat a převzít do úschovy uložením do uzamykatelné skříňky, přičemž klíč od skříňky ponechá vstupující osobě. Obdobně se postupuje při zjištění nepovolených věcí během pobytu těchto osob uvnitř objektu a při kontrolách jejich dopravních prostředků při vjezdu a výjezdu z objektu věznice. Při nečinnosti některého z technických prostředků se provádí kontrola vizuálně, nahlédnutím do zavazadel. Pro případ vnášení resp. vynášení většího množství věcí, či zavazadel se provede podrobná prohlídka věcí, zavazadel individuálně v odděleném prostoru. b) Osobám vstupujícím do věznice je zakázáno vnášet: • střelné zbraně, střelivo a výbušniny, • mobilní telefony a vysílačky včetně jejich příslušenství (baterie, SIM karty, nabíječky) • záznamová zařízení, audio, video, foto včetně záznamových medii, • alkoholické nápoje, jiné návykové omamné látky a ostatní věci, které by mohly narušit výkon vazby nebo trestu odnětí svobody, • věci nesouvisející s účelem vstupu osoby do věznice, vyjma drobných osobních věcí a potravin určených ke konzumaci během doby strávené ve věznici. c) Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do věznice zakázán. 2. Zásady pohybu uvnitř věznice: a) pohyb osob ve věznici mezi vstupní branou věznice a tělocvičnou je možný jen pod dohledem příslušníka či zaměstnance Vězeňské služby ČR. b) Osoby, účastníci akce PechaKucha Night, se mohou pohybovat volně jen v prostoru tělocvičny a přilehlých sociálních zařízení. 3. Nedodržení výše uvedených pravidel může mít za následek ukončení účasti osoby na akci PechaKucha Night, při hromadném porušování pravidel ukončení celé akce.Přednášející

David Turecký
David Turecký
Daniel Vávra
Daniel Vávra
Jan Macola
Jan Macola
Emil Přikryl
Emil Přikryl
Petra Nesvačilová
Petra Nesvačilová
Kefírer
Kefírer
Pavel Opočenský
Pavel Opočenský
Michelle Adlerová
Michelle Adlerová
Marek Holeček
Marek Holeček
Petr Šimůnek
Petr Šimůnek
Schweppes
K inspirativnímu večeru patří také inspirativní drinky. Celý páteční večer vám bude k dispozici unikátní Schweppes The Bar, designový pop-up bar, na jehož vzniku se podílela řada osobností umělecké i barové scény. Ať už budete mít chuť na osvědčenou klasiku nebo si budete chtít vyzkoušet originální koktejl bez alkoholu, u Schweppes The Bar si vyberete.